logo blau fons blanc - copia

 

L’objectiu del Centre Mompó es possar a disposició de la població servicis de la major qüalitat, fent accesible les teràpies naturals desde el rigor i l’humiltat per tal fer feliç i millorar la qualitat de vida dels  usuaris i de la societat. Generant valor al mateix temps tant per als clients com per a l’empresa.

 

El objetivo del Centre Mompó es poner a disposición de la población servicios de la mayor calidad, haciendo accesible las terapias naturales desde el rigor i la humildad para hacer feliz y mejorar la calidad de vida de los usuarios y de la sociedad. Generando valor al mismo tiempo tanto a los usuarios como a la empresa.